Trang chủ / Nội dung học

     

     Nội dung khóa học nâng cao dành cho các học viên đã học xong khóa học thanh nhạc cơ bản.

I. Phần 1: học kỹ thuật thanh nhạc
1. Luyện tập tư thế khi hát.
2. Luyện tập hơi thở khi hát.

3. Luyện tập mở khẩu hình.

4. Luyện thanh các mẫu nguyên âm.

II. Phần 2: Dựng bài

1. Xác định giọng bài hát

2. Hát đúng cao độ, tiết tấu, phân câu lấy hơi.

3. Chỉnh sửa phát âm, nhả chữ

4. Dựng cấu trúc bài hát.

5. Ghép nhạc, cách cầm Micro khi hát
6. Luyện tập diễn xuất khi di chuyển hát trên sân khấu.

     Các học viên khi đăng ký học khóa học thanh nhạc nâng cao sẽ được học bởi giảng viên kinh nghiệm, tâm huyết, sáng tạo, dựa trên nền tảng khóa học cơ bản, học viên sẽ được học chuyên sâu, nâng cao về kỹ thuật cũng như dựng bài hát, để từ đó học viên không chỉ hát đúng mà phải hát hay.

@ Copyright 2020 Smusic.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®